Company Logo

ERNO fishing feeds

Naši návštěvu do klubu, který se konal v úterý 18. 3., přijal profesionální porybný MRS pan František Chleboun. Náš cíl byl, aby se naši členové dozvěděli, co obnáší práce profesionálního porybného, co dělají rybáři špatně a jaké jsou nejčastější přestupky proti řádům. Povídání začalo různými zákony a ochranou přírody. Potom přišly na řadu naše řády a stanovy MRS.

Setkání v klubovně.

Pan Chleboun je velice znalý těchto řádů, a proto ho naše mládež zasypávala dotazy jeden za druhým, i dospělí nezůstávali pozadu. Hodně jsme si vyjasnili, od zapisování úlovků, až po chování se u vody. Také jsme probrali pytláky a lidi, kteří u vody dělají nepořádek, co je někdy jako na smetišti. Závěrem bych chtěl poděkovat panu Chlebounovi za pěkné povídání a vůbec to, že za námi přisel. Na závěr řekl, že vše měří stejným metrem. Je to holt profesionál na svém místě.                      

                                                                                                             Erikxon

Začátek přednášky.

Profesionální porybný pan Chleboun František.

Mládež poslouchala se zaujetím.

Přednášelo se i o přírodě.

Další pohled do klubovny.

Probírání řádů a stanov.

Pohled na mládež.

Přednáška byla zajímavá.

Přinesl i zajímavé statistiky.

Na řadu přišly dotazy.

Pohled do klubu.Breadcrumbs


created by Pavel Svoboda, © 2012.