Company Logo

Hlavní nabídka

Z Á P I S

ze zasedání sportovního odboru LRU – plavaná, sekce feeder

konaného dne 3. 2. 2013

 

Přítomni:       Jiří Ouředníček (předseda), Miroslav Stejskal (ÚSMP), Petr Bromovský  (SÚS), František Pelíšek (ZčÚS), Radek Černý (MRS), Martin Maťák (MRS), Milan Štěpnička (SÚS), Bohuslav Dušánek (VčÚS), Roman Srb (státní trenér), Petra Hnízdilová (odd. sportu)

Hosté:            Vladimír  Oliva, Ladislav Chalupa

Omluveni:      Pavel Bořuta (SMaSL),  Oldřich Daňhel(SMaSL), Pavel Sičák(VčÚS)

 

 
   

 

PROGRAM:

1.      Zahájení a kontrola zápisu z minulého zasedání

2.      Termínový kalendář 2013

3.      I. liga - uzávěrka, termín, přihláška, doplnění o divizní teamy, Formulář přihlášky

4.      Náborový dětský závod  - duben

5.      Celorepublikový žebříček

6.      Mezinárodní činnost, Česko -Slovenský pohár, reprezentace

7.      Nominace MS 2013 (Kritéria schváleny státním trenérem)

8.      Korespondence

9.      Diskuze, různé, závěr

 

____________________________________________________________________________

  1. Zahájení jednání

Předseda sekce Feeder Jiří Ouředníček přivítal všechny přítomné. Proběhla kontrola zápisu z minulého zasedání. Vše bez připomínek.  Body, které nebyly v minulém zápisu uzavřeny, jsou na pořadu tohoto jednání.

 

  1. Termínový kalendář

Všem pořadatelům (přes ředitele popř. garanta závodu) byli v prosinci zaslány pověřovací dopisy, spolu se souhlasem s pořádáním soutěže. Závody byly předjednány s uživateli revírů.

V termínovém kalendáři došlo k několika změnám, a to:

      - Berounský Feedercup – změna termínu na 7.9.2013

      - Mistrovství ČR –  změna termínu na 13. – 14.7.2013                                                                                                           (Hlasování: pro 5, proti 1, zdrželi se 1) 

      - I. liga – 4. kolo – změna pořadatele MO K. Vary, ředitel F. Pelíšek, garant L.Chalupa 

      - Podzimní košíček – ředitel závodu Novotný, garant Černý

Odbor termínový kalendář jednohlasně schválil.

Všechny provedené úpravy TK budou zveřejněny na www.rybsvaz.cz.

Po každém závodu, který je uveden v termínovém kalendáři, je třeba vyplnit a zaslat na oddělení sportu a mládeže ČRS (hnizdilovaTato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.) tyto dokumenty (jsou zveřejněny na webu rybsvaz.cz):

  • Formulář na vyúčtování sportovní akce (pokud je na závod dotace z Rady ČRS – jedná se o všechny I. ligy)
  • Zpráva hlavního rozhodčího
  • Zpráva garanta
  • Zápis o podání protestu na závodu LRU feeder (pokud byl podán)
  • Zápis o zasedání jury na závodu LRU feeder ((pokud něco řešila)

 

3.    I. Liga – uzávěrky přihlášek

Uzávěrka přihlášek a zaplacení startovního poplatku  na I. ligu  je 15.4.2013. Výše startovného byla schválena na 4.000,- Kč. Číslo účtu  v KB je 438737430247/0100

Sestupují z I.ligy ze 17. místa Czechie Praha Preston

                                z 18. místa Kaprňák feeder tým

                  z 19. místa RSK feeder klub.cz

                                z 20. místa Robinson Feeder Tým

Z divize do I.ligy postupují:

ÚSMP,SČ,VČ  – SPRO Feeder Team na  17.místo v tabulce

SÚS, ZČ,JČ – RSK Kukající Vlci na  18.místo v tabulce

SMS – Valašské Meziříčí MILO – 19.místo v tabulce

MRS – DKM Team 20. místo v tabulce

Na webu ČRS bude zveřejněna přihláška do Divize - zařídí M.Stejskal

 

  1. Náborový dětský závod

Předseda informoval přítomné o zajištění závodu a požádal všechny o účast a pomoc závodníků při tomto závodě.   Ceny jsou zajištěny od firmy  Mivardi a pro motivaci dostane cenu každý účastník. Jedná se ještě s dalšími sponzory, kteří nabídli dětem ceny. Zarybnění je domluveno. Závod má na starosti J. Ouředníček a M. Stejskal, spolupracují MO Praha 8-Kobylisy a MO Čelákovice.

 

       5.   Celostátní žebříček

Nikdo z přítomných územních zástupců neměl k žebříčku žádné připomínky, proto byl žebříček schválen v předložené podobě a bude zveřejněn na webu rybsvaz.cz

Odbor celostátní žebříček jednohlasně schválil.

 

        6.   Mezinárodní činnost, Česko-Slovenský pohár , reprezentace

- MS JAR – Státní trenér informoval všechny přítomné o přípravách na toto MS. Oslovil již několik sponzorů, kteří mu přislíbili pomoc při zajištění tohoto závodu. Zatím je zajištěno ubytování  (8.500,- Kč/osoba s polopenzí), v jednání je doprava účastníků i zavazadel. Krmení a vybavení by měl zajistit sponzor.  Stále ještě nejsou k dispozici propozice. Předběžný termín odletu na MS je zhruba týden před  23. – 24.11.2013. Závodníci se budou muset na tomto závodě finančně podílet. Jakou částkou, to bude známo, až po podepsání smluv se sponzory. Do konce dubna musí být vyřešeny všechny nejasnosti, teprve potom bude zaplacen startovní a účastnický poplatek. Pokud se na MS nepojede, budou vybrány adekvátní závody, kterých se reprezentace zúčastní. Aby nedošlo ke spekulacím, bude nominace zveřejněna na web stránkách svazu.  

- Česko – Slovenský pohár -Proběhlo jednání se Slovenským svazem a Ti souhlasí s termínem závodu, garantem je M. Stejskal. Stále ještě probíhá jednání o ceně povolenek pro Slovenskou reprezentaci. Nominováno na Česko – Slovenský pohár bude prvních 30 závodníků z celostátního žebříčku. Pokud se někdo nebude moci zúčastnit, nastoupí další v pořadí z žebříčku, atd.

 

7.    Nominace na  MS

Na Mistrovství světa v JAR jsou nominování první tři závodníci z nominačního žebříčku,(příloha č.4), další závodníky si dle nominačních kritérií, které jsou schváleny a uvedeny na webových stránkách ČRS, nominuje státní trenér Roman Srb. Pokud se někdo z nominovaných nebude moci, z jakýchkoliv důvodů zúčastnit, bude vybrán a osloven trenérem  jiný závodník z celostátního žebříčku.

 

8.    Korespondence

- přišla nabídka na zajištění stánku s občerstvením,  při závodech LRU – feeder. Firma, která tuto službu zajišťovala dosud, chce skončit. Odbor doporučuje ještě jednou kontaktovat  paní  Markétu Hemerkovou , jestli opravdu chce ukončit spolupráci. Pokud ano, bude akceptována nabídka nové firmy.         

- protože většina korespondence chodí na e-mail předsedy odboru Jiřího Ouředníčka, který všem trpělivě odpovídá, ale zabírá mu to spoustu času, členové odboru navrhli, aby korespondenci předseda rozesílal přímo na zástupce krajů, pod kterého tazatel spadá.

 

9.    Diskuze, různé, závěr

- díky nepřítomnosti několika zástupců na minulém zasedání, byla znovu projednávána otázka tříkolové divize. Z tohoto důvodu se musí přepracovat bodovací tabulka, systém žebříčku a start závodníků Divize/I.liga. Tento bod  bude znovu otevřen na podzimním zasedání, kde se rozhodne.

- připomínky k rozhodčím, je třeba přepracovat otázky k testu pro nové rozhodčí

- předseda zaktualizoval otázky pro rozhodčí www.rybsvaz.cz

- pro příští rok, pokud nebudou pořadatelé závodu O pohár kukajících vlků spolupracovat, bude z termínového kalendáře odboru závod vyřazen.

- na webových stránkách ČRS v sekci  feeder, by měl být zřízen „manuál“ např. s názvem Chci chytat závody v LRU feeder, kde by byl návod jak se zaregistrovat, na koho se obrátit o informace a seznam závodů, kterých se může začátečník zúčastnit a jiné.

- návrh Milana Štěpničky,  závod MiČR Juniorů – během roku se připraví propozice a domluví revír, kde by se mohl konat, aby mohl být v r.2014 zařazen do TK.

- návrh předsedy, aby se konalo MiČR na revíru veslařský kanál  Račice – z důvodu stažení lan za poplatek lano 5000,-Kč odloženo

 

 

 

V Praze dne 12.2.2013

Zapsala:  Petra Hnízdilová

Kontroloval: Miroslav Stejskal, Jiří Ouředníček
created by Pavel Svoboda, © 2012.