Company Logo

Hlavní nabídka

 

Přítomni:       Jiří Ouředníček (předseda), Miroslav Stejskal (MěV Praha), Petr Bromovský  (StČ), František Pelíšek (ZpČ), Radek Černý (MRS), Martin Maťák (MRS), Milan Štěpnička (StČ), Bohuslav Dušánek (VČ),  Ladislav Chalupa, Roman Srb (odsupující státní trenér), Pavel Bořuta (SMaSL),  Vladimír Hrabal (SMaSL), Pavel Sičák (VČ), Radek Štěpnička, ing. David Kolařík, Petra Hnízdilová (odd. sportu), Mgr. David Zdvořáček (právník ČRS)

 

 
   

PROGRAM:

1.      Zahájení

2.      Kontrola zápisu z minulého zasedání

3.      Volba státního trenéra

4.      Závodní řád 2014 + Soutěžní řád 2014

5.      Celostátní žebříček LRU Feeder 2013

6.      Termínový kalendář 2014 a bodovací tabulka

7.      Podmínky pro vyslání reprezentace na Mistrovství světa

8.      Korespondence + různé

9.      Plán příštího zasedání

____________________________________________________________________________

1.      Zahájení jednání

Předseda sekce Feeder Jiří Ouředníček přivítal všechny přítomné, pak všichni uctili minutou ticha  památku nedávno zesnulého předsedy LRU přívlače Rudolfa Bayera.

2.      Kontrola zápisu z minulého zasedání

 Předseda odboru seznámil všechny s programem zasedání. Proběhla kontrola zápisu z minulého zasedání.   Body, které nebyly v minulém zápisu uzavřeny, jsou na pořadu tohoto jednání.

3.      Volba státního trenéra

Předseda seznámil všechny přítomné s tím, jak bude volba státního trenéra probíhat. Předseda sekce Feeder Jiří Ouředníček se vzdal pro volbu trenéra svého hlasu, aby nemohl být vznesen žádný protest, že za ÚSMP hlasují dva zástupci. Do konkurzu se přihlásili tři uchazeči na post státního trenéra. Podle data doručení přihlášky to byli následující kandidáti: Ing. David Kolařík, Ladislav Širůček, Milan Štěpnička. Zástupcům svazů byly rozdány jejich přihlášky a byl jim dán čas na jejich  prostudování. Pak předseda sekce Feeder Jiří Ouředníček požádal všechny zúčastněné, kteří nemají hlasovací právo, aby na dobu volby opustili zasedací místnost.  

Nejdříve proběhlo hlasování o způsobu volby (tajně-veřejně). Byla odhlasována veřejná volba.                                                                                                  (Hlasování: všichni pro) 

      Byly přečteny podmínky výběrového řízení na státního trenéra Feeder. Hned na začátku bylo zjištěno, že Ing. David Kolařík nesplňuje jednu z hlavních podmínek , a to  že není ani nikdy nebyl závodníkem LRU Feeder. Proběhlo hlasování o jeho vyřyzení.

                                                                            (Hlasování: pro 4, proti 2, zdrželi se 0)

Pak proběhlo hlasování o zbylých  dvou kandidátech, kteří splnili všechny podmínky výběrového řízení:

Ladislav Širůček                                                   (Hlasování: pro 3, proti 3, zdrželi se 0)

Milan Štěpnička                                               (Hlasování: pro 3, proti 3, zdrželi se 0)

Ani jeden z návrhů nebyl přijat, proto odbor rozhodl, že bude vypsáno nové výběrové řízení na státního trenéra, které se uskuteční na podzim po volbách do odborů.Odbor navrhl, aby bylo hlasováno o trenérovi, který by dočasně vedl reprezentaci pouze pro letošní rok. Zástupce ZČ F. Pelíšek navrhl na tuto pozici P. Tota, jako protinávrh byl od zástupce MRS navržen M. Štěpnička a od zástupce SMaSL P. Bořuty D. Kolařík. Pak bylo o protinávrhu hlasováno.

Ing. David Kolařík                                         (Hlasování: pro 3, proti 3, zdrželi se 0)

Milan Štěpnička                                                 (Hlasování: pro 4, proti 2, zdrželi se 0)

Pan Milan Štěpnička byl tímto hlasováním pro tento rok zvolen na pozici státního trenére LRU – Feeder. Zvolený trenér se pro letošní rok vzdal možnosti reprezentovat v roce 2014 jako závodník , a souhlasil s podmínkou, že v roce 2014 pojedou na MS první tři, kteří se umístili v cerepublikovém žebříčku.

Do zasedací místnosti byli opět přizváni účastníci zasedání, kterým byl sdělen výsledek výběrového řízení. Předseda poděkoval  přítomnému odcházejícímu st. trenérovi Romanu Srbovi za jeho dobře odvedenou práci ve funkci státního trenéra. Při prvním ligovém závodu bude Romanu Srbovi předána plaketa. 

 

4.      Soutěžní řád  a závodní řád 2014             

   Každý ze zástupců si měl na toto zasedání připravit připomínky k závodnímu a soutěžnímu řádu k bodů , které byly nedořešeny na listopadovém zasedání.

Soutěžní řád:

·         Stanovit maximální výši startovného za všechny bodované závody –

h. Výši startovné pro družstvo stanovuje pořadatel. Startovné je splatné najednou. Dispozice a termín k platbě jsou součástí přihlášky.

    (Hlasování: všichni pro) 

·         Je třeba ošetřit divizi, a to jak přihláškami, tak startovným, stejně jako u I. ligy –  

4. Soutěže a závody v LRU feeder se pořádají podle Závodního řádu a propozic pro daný závod. Maximální výše startovného pro bodovaný závod (MiČR, GP Čech a GP Moravy) je stanovena na 500,- Kč pro jednoho závodníka na závod.

(Hlasování: pro 4, proti 2, zdržel se 1) 

Zástupce ZČ F. Pelíškem vznesl díky tomuto omezení návrh, aby sekce LRU Feeder přispěla na MiČR. Bylo rozhodnuto, že jelikož se omezila výše startovného, přispěje sekce Feeder na tento závod částkou 10 000,- Kč z rozpočtu na 1. ligu (z částky určené na poháry za celkové umístění).

    (Hlasování: všichni pro) 

g. Divize  - Pro rok 2014 máme čtyři územní divize podle klíče: první -ÚSMP + Severočeský ÚS + Východočeský ÚS, v druhé Divizi družstva SÚS + Západočeský ÚS + Jihočeský ÚS, ve třetí Divizi ÚS pro Severní Moravu a Slezsko a ve čtvrté Divizi družstva Moravského rybářského Svazu.

(Hlasování: pro 5, proti 1, zdržel se 1)

11. Soupiska družstev I.ligy je tvořena seznamem závodníků dle přihlášky. Na soupisce může být uvedeno maximálně 6 závodníku.

(Hlasování: pro 5, proti 1, zdržel se 1)

 

Bylo hlasováno o přijetí SOUTĚŽNÍHO ŘÁDU na rok 2014

    (Hlasování: všichni pro) 

Závodní řád: 

  3. Může nastat i situace, že dva závodníci z jednoho družstva budou sedět vedle sebe, například B poslední a C1, nebo A poslední B1, ale každý v jiném sektoru. Pravidlem je, že každé družstvo může vylosovat krajní místo pouze jedenkrát v sérii závodů. Až v případě, že všichni této výhody využijí, vzniká možnost vylosovat opět krajní místo. Organizátor závodu je povinen dodržování tohoto pravidla zajistit a uzpůsobit tomuto losování.

 

  7. Po příchodu na své vylosované místo nesmí závodník před prvním signálem vstupovat do svého vymezeného úseku, ale může si mimo sektor připravovat náčiní, rozložit pruty, sedačku, stoleček, apod.

 

  11. Rozhodčí je ale zároveň povinen zkontrolovat během přípravy, zdali závodníci jsou na místech v souladu s losováním.

 

III. Návnady a nástrahy

 1.  Závodníci mohou vnadit podle svého uvážení při základním vnadění i závodě a to pouze košíkem o max. rozměru 5 cm v průměru a 7 cm délky.  Je zakázáno použít METHOD FEEDER, a jemu podobné namačkávací krmítka a olova. Plnění krmítka může probíhat pouze pěchováním, nikoli namačkáním.

                                                                                                (Hlasování: všichni pro) 

2.  Malá patentka je povolena v maximálním množství 0,5 litru na kolo závodu. Celkové množství povolených živých nástrah může omezit pořadatel v propozicích.

(Hlasování: všichni pro) 

                 IV. Povolené nářadí

1.      …maximální velikost košíčku je 5cm průměr a 7cm délky.

                                                             (Hlasování: pro 6, proti 0, zdržel se 1)

 

Návrh, aby bylo přijato….je povolen pouze s průběžnou montáží a délkou návazce min 50 cm….

Hlasování, aby se tento bod změnil.

(Hlasování: pro 3, proti 4, zdrželi se 0)

                Tento návrh nebyl přijat.

·         Je třeba definovat, kontakt se soupeřovou udicí -

V. Ostatní ustanovení

5. Pokud zaseknutá ryba vjede při zdolávání do sousedova sektoru je platná - nesmí však kontaktovat soupeřovu udici (zamotáním), ani ho nesmí omezit v rybolovu. Pokud je soupeřova udice zamotána, ryba se nepočítá. V ostatních případech rozhoduje o ponechání ryby rozhodčí na základě okamžitého protestu poškozeného závodníka.

  (Hlasování: pro 6, proti0, zdržel se 1)

 

VI. Signály

3. Druhý signál hrubé krmení. 10 minut před začátkem třetího signálu. Hrubé krmení se provádí pouze Košíkem o max. rozměru 5 cm v průměru x 7 cm délky a sestava nesmí obsahovat koncový návazec s háčkem.

 

  (Hlasování: pro 5, proti 1, zdržel se 1)

 

IX. Sankce

 1.  článek X. odstavec 2.

 

·         Je třeba ošetřit čas oficielního tréninku. Do závodního řádu bude přidána věta – Oficiální trénink –

X. Závěrečná ustanovení

2.  Pokud je povolen pořadatelem páteční trénink na závodním úseku, informuje o tom v propozicích. Veškeré ulovené ryby při tréninku se musí ihned nepoškozené vrátit vodě. Po ukončení oficiálního tréninku dle propozic, je pro závodníky lov ryb na závodním úseku zakázán.

 

Bylo hlasováno o přijetí ZÁVODNÍHO ŘÁDU na rok 2014

    (Hlasování: všichni pro) 

 

5.       Celostátní žebříček

 Pan Hrubant opravil všechny nepřesnosti v celostátním žebříčku. Protože nikdo žádné další připomínky neměl,  bylo o žebříčku hlasováno.

                                                                                               (Hlasování: všichni pro)                                                 

6.       Termínový kalendář

Předsedou odboru byl dán návrh na změnu termínu 1. a 4. kola I. Ligy, který se kryje s termínem 1. ligy plavané

  (Hlasování: pro 2, proti 4, zdržel se 1)

Po podzimním zasedání nebude na webové stránky dáván předběžný termínový kalendář, aby měl pořadatel možnost změnit termín.

Termínový kalendář byl jednohlasně schválen.

(Hlasování: všichni pro) 

Dle rozhodnutí Rady ČRS, musí být na všechny závody dán SOUHLAS UŽIVATELE REVÍRU, bez tohoto souhlasu se nemůžou závody konat.

          Bodovací tabulka

Byl dán návrh na změnu bodovací tabulky, a to o navýšení bodu za GB. Byly podány dva návrhy:

- za 1. místo 36 bodů a dále po dvou bodech dolů

  (Hlasování: pro 6, proti 0, zdržel se 1)

- za 1. místo 34 bodů a dále po dvou bodech dolů

  (Hlasování: pro 1, proti 4, zdržel se 2)

Bylo přijato, že za 1. místo bude 36 bodů.

Všemi hlasy bylo schváleno, že věta pod bodovací tabulkou o zaokrouhlování bodů bude vymazána.

                                                      

7.        Podmínky pro vyslání reprezentace na Mistrovství světa

Státní trenér Milan Štěpnička upřesnil nominaci na MS 2014, převzal koncepci bývalého státního trenéra Romana Srba.

8.       Různé

-  V září budou do časopisu Rybářství  a na webových stránkách Rady vyvěšena kritéria pro novou volbu trenéra. Do této doby lze posílat návrhy na jejich úpravu.

- Všichni uchazeči na tuto funkci, budou pozváni osobně na podzimní zasedání.

- Zasedání  by se mělo uskutečnit 6. nebo 7. prosince 2014

 

V Praze dne 18.2.2014

Zapsala:  Petra Hnízdilová

Kontroloval: Jiří Ouředníček, Miroslav Stejskal,

 
created by Pavel Svoboda, © 2012.